Open skies
Följ Norwegian

Norwegian presenterar helårsresultat för 2018 och strategin för framtida lönsamhet

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 07:00 CET

Norwegian Boeing 787 Dreamliner

Norwegian presenterar i dag helårsresultat för 2018 och fjärde kvartalet. Siffrorna är kraftigt påverkade av driftproblem med motorerna på bolagets Dreamlinerplan, förlust på säkring av bränsle och hård konkurrens i en period när bolaget har vuxit kraftigt internationellt. Resultatet för 2018 var på -1454 miljoner NOK medan enhetskostnaden exklusive bränsle minskade med 12 procent.

Bolagets viktigaste prioritering framöver är att verksamheten ska bli lönsam igen. Ett flertal initiativ har redan påbörjats: Ett internt sparpaket, en optimerad linjenätstruktur och försäljning av flygplan. Dessutom stärks bolaget finansiellt genom en nyemission där tre miljarder NOK redan är garanterade.

Norwegian drabbades av flera oförutsedda utmaningar under 2018. Hård konkurrens, höga oljepriser och driftproblem med motorerna på bolagets Dreamlinerplan påverkar resultatet. Norwegian har behövt hyra in flygplan med besättning för att undvika förseningar och inställda avgångar på interkontinentala flygningar. Bolaget har nu ingått avtal med motortillverkaren Rolls Royce vilket kommer att påverka siffrorna för 2019 positivt. Långdistansverksamheten kommer inom kort att trafikeras som vanligt igen och vi förväntar inte att utmaningar med motorer kommer att påverka flygningarna framöver. Under 2019 kommer Norwegians tillväxt och investeringstakt att avta betydligt och en rad åtgärder har vidtagits för att verksamheten ska bli lönsam igen.

Bolagets omsättning för 2018 var på över 40 miljarder NOK, en ökning med 30 procent jämfört med 2017. Totalt sattes 25 fabriksnya flygplan i trafik och bidrog därmed till en kapacitetsväxt på 37 procent. Kabinfaktorn var på 85,8 procent och över 37 miljoner passagerare valde att flyga med Norwegian under 2018, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år.

Fjärde kvartalet
Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 9,7 miljarder NOK, en ökning med 23 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten berodde främst på internationell tillväxt och ökad trafik i Norden. Under fjärde kvartalet valde över nio miljoner resenärer att flyga med Norwegian vilket är en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal 2017. Kabinfaktorn var på 80,9 procent. Enhetskostnaden utan bränsle minskade med 14 procent. Bolaget gjorde en förlust på bränslesäkring under fjärde kvartalet motsvarande 1,8 miljarder NOK men en del av förlusten har nu reverserats på grund av ökade oljepriser.

– Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna och öka intäkterna framöver så att bolaget återigen ska bli lönsamt. Vi har optimerat bas- och linjenätstrukturen för att få en mer effektiv verksamhet, sålt flygplan, senarelagt leverans av flygplan och framför allt påbörjat ett internt sparprogram som kommer att bidra till att vi når målet om lönsamhet. Nu går vi in i en period med lägre tillväxt och färre investeringar. Vi tittar kontinuerligt på nya och smarta sätt att bli ännu mer effektiva och kunna erbjuda nya tjänster och produkter till både befintliga och nya kunder, säger Norwegians koncernchef Bjørn Kjos. 

Se bifogad PDF för fler detaljer.

För mer information:
Norwegians kommunikationschef charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com

Norwegian är det femte största lågprisbolaget i världen med över 11 000 medarbetare. Bolaget trafikerar över 500 linjer till över 150 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA, Sydamerika och Karibien. Norwegian har en flygplansflotta på cirka 160 plan. Bolaget har en av världens yngsta flygplansflottor med en genomsnittsålder på 3,8 år. Under 2018 flög över 37 miljoner passagerare med Norwegian.

Norwegian är det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt och mest miljövänligt över Atlanten enligt The International Council on Clean Transportation (ICCT). 

De senaste fyra åren har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända SkyTrax World Airline Awards. För sjätte året i rad har Norwegian dessutom utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube.